Par Konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos Protokolu par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem

Pieņemts: 2004.09.09 Stājies spēkā: 2004.09.29 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: Likums   Kat.:

1979.gada 13.novembra Konvencijās par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos 1998.gada 24. jūnija Protokols par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts. Vides ministrija koordinē Protokolā paredzēto saistību izpildi.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.