Par Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līguma par praktikantu apmaiņu denonsēšanu

Pieņemts: 2004.08.31 Stājies spēkā: 2004.09.23 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 766 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likumu
Denonsēt 1994.gada 18.februārī Rīgā parakstīto Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgumu par praktikantu apmaiņu (Latvijas Vēstnesis, 1994, 23.nr.) saskaņā ar Vīnes konvencijas par starptautisko līgumu tiesībām 54.panta (b) punktu.
Denonsēšana stājas spēkā diplomātiskajās notās noteiktajā laikā un kārtībā.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.