Par Līguma starp Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas valdībām par ekonomisko sadarbību zivsaimniecības jomā denonsēšanu

Pieņemts: 2004.09.28 Stājies spēkā: 2004.10.02 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 820 Kat.:

Denonsēt 1991.gada 19.septembrī Rīgā parakstīto Līgumu starp Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas valdībām par ekonomisko sadarbību zivsaimniecības jomā saskaņā ar Vīnes konvencijas par starptautisko līgumu tiesībām 54.panta (b) punktu. Denonsēšana stājas spēkā diplomātiskajās notās noteiktajā laikā un kārtībā.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)