Par Ministru kabineta 1997.gada 25.marta noteikumu Nr.110 "Bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" statūti" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Pieņemts: 2004.10.19 Stājies spēkā: 2004.10.27 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 881 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju".
Noteikumi nosaka atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1997.gada 25.marta noteikumus Nr.110 "Bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" statūti"

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)