Par Ministru kabineta 1999.gada 2.februāra noteikumu Nr.28 "Noteikumi par pasažieru izlidošanas nodevu" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Pieņemts: 2004.07.20 Stājies spēkā: 2004.11.01 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 616 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām" un likuma "Par aviāciju".
Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999.gada 2.februāra noteikumu Nr.28 "Noteikumi par pasažieru izlidošanas nodevu".

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.