Par Ministru kabineta 2000.gada 21.novembra noteikumu Nr.403 "Krīzes kontroles centra padomes nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Pieņemts: 2005.01.11 Stājies spēkā: 2005.01.21 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 35 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likumu.
Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2000.gada 21. novembra noteikumus Nr.403 "Krīzes kontroles centra padomes nolikums"

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.