Par Ministru kabineta 2002.gada 16.jūlija noteikumu Nr.303 "Noteikumi par Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības līgumu par tādu personu nodošanu un pieņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Pieņemts: 2004.09.28 Stājies spēkā: 2004.10.06 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 823 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likumu.
Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 16.jūlija noteikumus Nr.303 "Noteikumi par Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības līgumu par tādu personu nodošanu un pieņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi"

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.