Par Ministru kabineta 2003.gada 2.septembra noteikumu Nr.494 "Kārtība, kādā Latvijā ievedams piens un piena produkti"  atzīšanu par spēku zaudējušiem

Pieņemts: 2004.07.20 Stājies spēkā: 2004.07.24 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 611 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likumu.
Ar šiem noteikumiem atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 2.septembra noteikumus Nr. 494 "Kārtība , kādā Latvijā ievedams piens un piena produkti".

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)