Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts vajadzībām Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai nepieciešamajā teritorijā

Pieņemts: 2005.01.11 Stājies spēkā: 2005.01.14 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 18 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi.
Noteikumi nosaka atsavināt valsts vajadzībām dzīvokļu īpašumus un neapdzīvojamās telpās Rīgā, Kuģu ielā 8/10, Rīgā, Uzvaras bulvārī 2, kuri atrodas Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas teritorijā (1.pielikums). Atsavināt valsts vajadzībām nekustamos īpašumus, kuri atrodas Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas teritorijā (2.pielikums). Šo noteikumu 1. un 2. pantā minētie nekustamie īpašumi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierakstāmi zemesgrāmatā uz valsts vārda Kultūras ministrijas personā.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)