Par Stokholmas Konvenciju par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem

Pieņemts: 2004.09.09 Stājies spēkā: 2004.09.29 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: Likums   Kat.:

2001.gada 22.maija Stokholmas Konvencija par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.