Par tiesas piesēdētāju vēlēšanu noteikšanu

Pieņemts: 2004.11.25 Stājies spēkā: 2004.12.03 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: Likums   Kat.:

Noteikt, ka sākot ar 2005.gada 1.aprīli, tīkojamas apgabaltiesu un rajonu (pilsētu) tiesu piesēdētāju vēlēšanas. Noteikt, ka līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai ievēlēto apgabaltiesu un rajonu (pilsētu) tiesu piesēdētājiem pilnvaru termiņš pagarināms līdz jaunu tiesas piesēdētāju ievēlēšanas dienai attiecīgajā tiesā.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)