Pārtikas preču marķēšanas noteikumi

Pieņemts: 2004.11.23 Stājies spēkā: 2004.11.25 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 964 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likumu, Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un Reklāmas likumu.
Noteikumi nosaka vispārīgās prasības Latvijā izplatāmo pārtikas preču marķējumam. Citus pārtikas nozari reglamentējošus normatīvos aktus piemēro, ja tajos ir noteiktas papildu prasības atsevišķu pārtikas preču marķējumam un reklāmas prasībām, to saturam, noformējumam vai izplatīšanas kārtībai.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.