Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums

Pieņemts: 2005.02.22 Stājies spēkā: 2005.02.26 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 142 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
Noteikumi nosaka, ka Pārtikas un veterinārais dienests ir zemkopības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Dienesta darbības mērķis ir organizēt un veikt valsts uzraudzību un kontroli pārtikas apritē un veterinārmedicīnā, lai nodrošinātu patērētājiem nekaitīgas un drošas pārtikas apriti, kā arī dzīvnieku veselības un labturības prasību ievērošanu.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.