Pedagogu darba samaksas noteikumi

Pieņemts: 2004.08.24 Stājies spēkā: 2004.09.01 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 746 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Izglītības likumu.
Noteikumi nosaka pedagogu darba samaksas kārtību, darba samaksas apmēru un darba slodzes lielumu valsts un pašvaldību izglītības iestādēs.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.