Prasības dzīvnieku veterinārmedicīniskās aprūpes prakses darba vietām

Pieņemts: 2004.07.13 Stājies spēkā: 2004.07.17 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 599 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likumu un Dzīvnieku aizsardzības likumu.
Noteikumi nosaka prasības: dzīvnieku veterinārmedicīniskās aprūpes prakses darba vietām (veterinārmedicīniskās aprūpes iestāde) : konsultāciju punktam; ambulatorai veterinārmedicīniskās aprūpes iestādei (ambulancei, klīnikai, doktorātam, poliklīnikai); stacionārai veterinārmedicīniskās aprūpes iestādei (slimnīcai vai hospitālim); neatliekamās veterinārmedicīniskās palīdzības iestādei. Noteikumos minēto prasību izpildi nodrošina veterinārmedicīniskās aprūpes iestādes vadītājs vai tā īpašnieks. Pārtikas un veterinārais dienests veic veterinārmedicīniskās aprūpes iestādes uzraudzību un kontroli.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.