Prokuratūras un tiesu darbinieku darba samaksas noteikumi

Pieņemts: 2004.11.23 Stājies spēkā: 2005.01.01 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 960 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Prokuratūras likumu, likumu "Par tiesu varu" un Darba likumu.
Noteikumi nosaka prokuratūras un tiesu darbinieku darba samaksu (mēneša darba algu, piemaksas un prēmijas). Darbinieku mēneša darba algas konkrēto apmēru nosaka iestādes vadītājs saskaņā ar šo noteikumu pielikumu.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)