Radiācijas drošības centra nolikums

Pieņemts: 2005.02.15 Stājies spēkā: 2005.02.19 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 123 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
Noteikumi nosaka, ka Radiācijas drošības centrs ir vides ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Centra darbības mērķis ir efektīva valsts pārvaldes funkciju īstenošana radiācijas drošības un kodoldrošības jomā, lai aizsargātu iedzīvotājus, darbiniekus un vidi nojonizējošā starojuma kaitīgās iedarbības.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)