Rīgas Dienvidu tilta būvniecības būvatļauju izsniegšanas noteikumi

Pieņemts: 2004.09.21 Stājies spēkā: 2004.09.25 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 797 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likumu.
Noteikumi nosaka būvatļauju izsniegšanas, būvuzraudzības un autoruzraudzības līgumu slēgšanas un būvdarbu žurnālu izsniegšanas nosacījumus Rīgas Dienvidu tilta pirmās kārtas būvniecībai.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.