Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības fonda  līdzekļu pārvaldīšanas un izlietošanas kārtība

Pieņemts: 2004.09.07 Stājies spēkā: 2004.09.11 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 768 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumu.
Noteikumi nosaka Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības fonda turētāju un kārtību, kādā pieņemami lēmumi par fonda līdzekļu izlietošanu un sniedzama informācija par izlietotajiem fonda līdzekļiem.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)