Sociālo pakalpojumu pārvaldes nolikums

Pieņemts: 2004.10.19 Stājies spēkā: 2004.11.04 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 863 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.Noteikumi nosaka ka, Sociālo pakalpojumu pārvalde ir labklājības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas piedalās valsts politikas īstenošanā sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)