Sporta medicīnas valsts aģentūras nolikums

Pieņemts: 2005.01.18 Stājies spēkā: 2005.01.22 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 47 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likumu.
Noteikumi nosaka, ka Sporta medicīnas valsts aģentūra ir veselības ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde. Aģentūras darbības mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju (arī sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi) fiziskās veselības aprūpi un koordinēt fiziskās veselības aprūpes pasākumus, kā arī veikt nepieciešamos pasākumus, lai ievestu Eiropas Padomes 1989.gada 16. novembra Antidopinga konvencijas Nr.135 noteikumus.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.