Standartizācijas noteikumi militārajā jomā

Pieņemts: 2004.11.16 Stājies spēkā: 2004.11.24 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 935 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Standartizācijas likumu.
Noteikumi nosaka standartizācijas principus, uzdevumus un organizatorisko sistēmu militārajā jomā. Standartizācijas principi militārajā jomā ir šādi: atbilstība Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) noteiktajiem standartizācijas kritērijiem un prasībām; atbilstība NATO terminoloģijai.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.