Tiespsihiatriskās ekspertīzes veikšanas kārtība

Pieņemts: 2004.08.17 Stājies spēkā: 2004.08.20 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 715 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likumu.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek veikta tiespsihiatriskā ekspertīze. Tiespsihiatrisko ekspertīzi saskaņā ar procesa virzītāja lēmumu krimināllietā vai pēc tiesas lēmuma administratīvajā lietā vai civillietā, izskatot puses lūgumu (ekspertīzes pieprasītājs), veic tiespsihiatrijas eksperts, kurš saskaņā ar speciālajām zināšanām psihiatrijā sniedz eksperta atzinumu par krimināllietā, administratīvajā lietā vai civillietā noskaidrojamiem apstākļiem.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.