Tirgus uzraudzības padomes nolikums

Pieņemts: 2004.11.09 Stājies spēkā: 2004.11.13 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 911 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
Noteikumi nosaka, ka tirgus uzraudzības padome ir konsultatīva institūcija, kuras mērķis - nodrošināt informācijas un viedokļu apmaiņu starp tirgus uzraudzības iestādēm.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.