Tūrisma attīstības valsts aģentūras nolikums

Pieņemts: 2004.11.16 Stājies spēkā: 2004.11.24 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 936 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likumu.
Noteikumi nosaka, ka Tūrisma attīstības valsts aģentūra ir ekonomikas ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde. Aģentūra izveidota, lai īstenotu tūrisma attīstības valsts politiku.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.