Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība

Pieņemts: 2005.02.15 Stājies spēkā: 2005.05.01 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 129 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likumu.
Noteikumi nosaka ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtību, ja tās pilnīgi vai daļēji paredzēts būvēt par starptautisko finanšu institūciju, Eiropas Savienības vai tās dalībvalstu finanšu līdzekļiem, ciktāl to nenosaka citi būvniecību reglamentējošie normatīvie akti.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)