Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas nolikums

Pieņemts: 2004.07.20 Stājies spēkā: 2005.01.01 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 614 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
Noteikumi nosaka uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija ir Bērnu un ģimenes lietu ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Fonda administrācija ir uzturlīdzekļu garantiju fonda līdzekļu turētājs.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.