Uzziņas sagatavošanā iesaistīto institūciju sadarbības kārtība

Pieņemts: 2004.11.09 Stājies spēkā: 2004.11.13 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 919 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likumu.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā iestāde: lūdz augstākas iestādes, tieslietu ministrijas, kā arī citu institūciju palīdzību uzziņas sagatavošanā, un kārtību, kādā minētās institūcijas izpilda iestādes lūgumu vai atsakās to izpildīt (Administratīvā procesa likuma 99.panta otrā daļa).

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)