Valsts aģentūras "K.Ulmaņa piemiņas muzejs "Pikšas"" nolikums

Pieņemts: 2004.11.30 Stājies spēkā: 2005.01.01 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 986 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likumu.
Noteikumi nosaka, ka Valsts aģentūra "K.Ulmaņa piemiņas muzejs "Pikšas"" ir zemkopības ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde. Aģentūras darbības mērķis ir uzkrāt, saglabāt un pētīt ar Dr. K. Ulmaņa un viņa līdzgaitnieku darbību saistīto kultūrvēsturisko mantojumu, popularizēt to kā Latvijas uzplaukuma, tēvzemes mīlestības un darba tikuma paraugu, kā arī nodrošināt attiecīgās informācijas pieejamību sabiedrībai.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)