Valsts aģentūras "Latvijas Dabas muzejs" nolikums

Pieņemts: 2004.08.24 Stājies spēkā: 2005.01.01 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 737 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likumu.
Noteikumi nosaka, ka Valsts aģentūra "Latvijas Dabas muzejs" ir Vides ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde. Muzeja darbības mērķis ir uzkrāt Latvijas dabas un materiālās kultūras vērtības, kas liecina par tās daudzveidību, vēsturi un aizsardzību, un veidot sabiedrībā priekšstatu par Latvijas dabu kā nacionālo bagātību un daļu no pasaules dabas daudzveidības.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.