Valsts aģentūras "Latvijas Infektoloģijas centrs" nolikums

Pieņemts: 2005.01.04 Stājies spēkā: 2005.01.08 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 8 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likumu.
Noteikumi nosaka, ka Valsts aģentūra "Latvijas Infektoloģijas centrs" ir veselības ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde. Aģentūras galvenais darbības mērķis ir nodrošināt valsts pārvaldes institūcijām un sabiedrībai informatīvu atbalstu un Veselības ministrijai - metodisku un organizatorisku atbalstalstu infektoloģijas politikas veidošanā un īstenošanā, sniegt infekcijas slimību slimniekiem (arī reto un atdzimstošo slimību, HIV/AIDS, seksuāli transmisīvo, parazitāro slimību slimniekiem) augsti kvalificētu un kvalitatīvu specializētu ambulatoro un stacionāro sekundārā un terciārā līmeņa medicīnisko palīdzību, kā arī veikt infekcijas slimību specifisko profilaksi un izpēti.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)