Valsts aģentūras "Latvijas Lauksaimniecības muzejs" nolikums

Pieņemts: 2004.11.30 Stājies spēkā: 2005.01.01 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 987 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likumu.
Noteikumi nosaka, ka valsts aģentūra "Latvijas Lauksaimniecības muzejs" ir zemkopības ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde. Aģentūras darbības mērķis ir veidot valsts iedzīvotājiem un visiem priekšstatu par Latvijas laukiem, iepazīstināt ar lauksaimniecības nozaru attīstības vēsturi un popularizēt materiālās un nemateriālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos no 19. gadsimta beigām līdz mūsdienām.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)