Valsts aģentūras "Latvijas Statistikas un darba tirgus prognozēšanas institūts" nolikums

Pieņemts: 2004.11.09 Stājies spēkā: 2004.11.13 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 912 Kat.:

Izdoti saskaņā ar publisko aģentūru likumu.
Noteikumi nosaka, ka Valsts aģentūra "Latvijas Statistikas institūts" ir ekonomikas ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Institūts ir izveidots, lai sekmētu Latvijas tautsaimniecības attīstību, analizētu tās stāvokli un prognozētu attīstības tendences, veiktu konjunktūras pētījumus, kā arī īstenotu zinātniskus pētījumus statistikas jomā.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)