Valsts aģentūras "Latvijas Zivju resursu aģentūra" nolikums

Pieņemts: 2004.09.14 Stājies spēkā: 2004.11.01 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 794 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likumu.
Noteikumi nosaka, ka Valsts aģentūra "Latvijas Zivju resursu aģentūra " ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde. Aģentūras darbības mērķis ir nodrošināt Latvijā un Baltijas jūras, Rīgas jūras līča un iekšējo ūdeņu zivju resursiem un vides stāvokli sabalansētas, ilgtspējīgas zvejas un makšķerēšanas iespējas.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)