Valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" nolikums

Pieņemts: 2004.08.03 Stājies spēkā: 2004.11.01 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 663 Kat.:

Izdots saskaņā ar Publisko aģentūru likumu.
Nosaka, ka VA "Lauksaimniecības datu centrs" ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde.
Nolikumā noteiktas aģentūras funkcijas un uzdevumi, tās pārvalde, manta un finanšu līdzekļi, kā arī kārtība, kādā tiek sniegti pārskati par aģentūras darbību.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.