Valsts aģentūras "Materiālās rezerves" nolikums

Pieņemts: 2004.10.12 Stājies spēkā: 2004.11.01 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 847 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likumu.
Noteikumi nosaka, ka Valsts aģentūra "Materiālās rezerves" ir Iekšlietu ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde. Aģentūra izveidota, lai veiktu valsts materiālo rezervju uzskaiti, organizētu valsts materiālo rezervju veidošanu, uzglabāšanu un atjaunināšanu, nodrošinot valsts materiālo rezervju kā valsts īpašuma saglabāšanu, kā arī uzglabātu ar krimināllietām saistītos lietiskos pierādījumus un izņemtos priekšmetus.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)