Valsts aģentūras "Tulkošanas un terminoloģijas centrs" nolikums

Pieņemts: 2004.10.05 Stājies spēkā: 2004.11.01 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 826 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likumu.
Noteikumi nosaka, ka Valsts aģentūra "Tulkošanas un terminoloģijas centrs" ir Valsts kancelejas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas izveidota, lai valsts pārvaldes iestādes un sabiedrību nodrošinātu ar valsts un starptautisko organizāciju izdoto tiesību aktu un citu dokumentu tulkojumiem, kā arī sniegtu priekšlikumus terminoloģijas izstrādes un standartizācijas jomā.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.