Valsts aģentūras "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra" nolikums

Pieņemts: 2004.10.05 Stājies spēkā: 2004.11.01 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 832 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likumu.
Noteikumi nosaka, ka Valsts aģentūra "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra" ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Aģentūra izveidota, lai nodrošinātu traktortehnikas valsts uzraudzību.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.