Valsts dzelzceļa administrācijas nolikums

Pieņemts: 2005.01.04 Stājies spēkā: 2005.01.13 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 13 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
Noteikumi nosaka, ka Valsts dzelzceļa administrācija ir Satiksmes ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Administrācijas darbības mērķis ir valsts pārvaldes funkciju īstenošana dzelzceļa transporta nozarē.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)