Valsts energoinspekcijas nolikums

Pieņemts: 2004.11.30 Stājies spēkā: 2004.12.04 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 972 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
Noteikumi nosaka, ka Valsts energoinspekcija ir ekonomikas ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Energoinspekcijas darbības mērķis ir energoapgādes komersantu objektu enerģijas lietošanas iekārtu un ietaišu valsts tehniskā uzraudzība un kontrole, enerģijas kvalitātes prasību un atbilstības izpildes kontrole un uzraudzība, kā arī energoapgādē izmantojamo iekārtu un aizsargsistēmu tirgus uzraudzība.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)