Valsts jaunatnes iniciatīvu centra nolikums

Pieņemts: 2004.10.26 Stājies spēkā: 2004.10.29 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 888 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
Noteikumi nosaka, ka Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs ir Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Centram ir šādas funkcijas: nodrošināt interešu izglītības sistēmas un audzināšanas darba sistēmas darbību un attīstību; nodrošināt Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sagatavošanu un norisi.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)