Valsts kultūrizglītības centra nolikums

Pieņemts: 2004.10.26 Stājies spēkā: 2004.10.29 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 894 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
Noteikumi nosaka, ka Valsts kultūrizglītības centrs ir Kultūras ministrijas pakļautībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku kultūrizglītībā un atbilstoši savai kompetencei sniedz metodisko, informatīvo un cita veida atbalstu mūzikas, mākslas un horeogrāfijas profesionālās ievirzes un profesionālās izglītības iestādēm un profesionālajām organizācijām.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)