Valsts meža dienesta nolikums

Pieņemts: 2004.11.16 Stājies spēkā: 2004.11.24 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 945 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
Valsts meža dienests ir zemkopības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Dienestam ir šādas funkcijas: uzraudzīt meža apsaimniekošanu un izmantošanu (arī medības) reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu; pārtraukt un novērst meža apsaimniekošanu un izmantošanu reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus; piedalīties valsts meža politikas izstrādē un ieviešanā; piedalīties Eiropas Savienības lauksaimniecības garantiju un virzības fonda lauku attīstības atbalsta pasākumu izstrādē un ieviešanā; veikt citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.