Valsts probācijas dienesta klientu datu bāzē iekļaujamās informācijas apjoms, tās iekļaušanas un izmantošanas kārtība

Pieņemts: 2004.11.09 Stājies spēkā: 2004.11.13 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 918 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Valsts aprobācijas dienesta likumu.
Noteikumi nosaka Valsts aprobācijas dienesta datu bāzē iekļaujamās informācijas apjomu, kā arī informācijas un izmantošanas kārtību.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)