Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra nolikums

Pieņemts: 2004.09.07 Stājies spēkā: 2004.09.11 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 776 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
Noteikumi nosaka, ka Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs ir veselības ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Centra darbības mērķis ir tiesu medicīnisko ekspertīžu veikšana, zinātniskā pētniecība un pēcdiploma izglītības nodrošināšana tiesu medicīnas jomā.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.