Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādis un pakalpojumu samaksas kārtība

Pieņemts: 2004.11.30 Stājies spēkā: 2004.12.04 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 1000 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likumu.
Noteikumi nosaka Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi, kā arī nosaka pakalpojumu samaksas kārtību. Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu izmaksas aprēķina saskaņā ar Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādi (1.pielikums).

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)