Valsts zemes politikas koordinācijas padomes nolikums

Pieņemts: 2005.01.25 Stājies spēkā: 2005.02.09 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 71 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
Noteikumi nosaka, ka Valsts zemes politikas koordinācijas padome ir konsultatīva un koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir sekmēt vienotas valsts zemes politikas izstrādi un īstenošanu zemes kā nacionālās bagātības izmantošanas jomā.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.