Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas nolikums

Pieņemts: 2005.03.08 Stājies spēkā: 2005.03.16 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 165 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
Noteikumi nosaka, ka valsts zinātniskās kvalifikācijas komisija ir konsultatīva un koordinējoša institūcija, kuras mērķis ir pārraudzīt zinātnisko grādu piešķiršanu.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)