Vecāko amatpersonu sanāksmes Eiropas Savienības jautājumos nolikums

Pieņemts: 2004.10.05 Stājies spēkā: 2004.10.14 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 842 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
Noteikumi nosaka vecāko amatpersonu sanāksme Eiropas Savienības jautājumos ir koordinējoša valsts institūcija, kas nodrošina valsts pārvaldes iestāžu sadarbību jautājumos, kas saistīti ar Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienībā.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.