Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras nolikums

Pieņemts: 2005.02.01 Stājies spēkā: 2005.02.05 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 82 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likumu.
Noteikumi nosaka, ka Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra ir Veselības ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde. Aģentūras darbības mērķis ir, pamatojoties uz informācijas tehnoloģiju bāzi un zinātniskiem pierādījumiem, nodrošināt veselības aprūpes informācijas un statistisko datu iegūšanu, apstrādi un analīzi.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.